Station Praz-de-Lys/ Sommand avec Bruno MALOCHET. 21 janvier 2022.